Instalace Transmission do LXC kontejneru

28.5.2023 Turris Omnia

V tomto díle si nainstalujeme Transmission na stahování torrentů. Potřebujeme mít vytvořený LXC kontejner, uživatele a NAS na routeru, a také vytvořeného stejného uživatele v kontejneru. Jako vždy si lze zadat vlastního uživatele, aby byl rovnou v příkazech:

Nastavení proměnných

Připojíme se na router:

ssh root@192.168.1.1

A do kontejneru

lxc-attach -n user1

Nainstalujeme Transmission:

apt install transmission-daemon

Transmission standardně běží jako uživatel transmission-daemon. Aby jsme měli práva souborů jak potřebujeme, chceme službu spouštět jako user1. Proto si ji přenastavíme:

systemctl stop transmission-daemon.service
vim /lib/systemd/system/transmission-daemon.service

V tomto souboru si pod [Service] změníme řádek s User a přidáme Group:

User=user1
Group=users

Uložíme : + w + q + enter. Dále aplikujeme změny:

systemctl daemon-reload
systemctl start transmission-daemon.service
systemctl stop transmission-daemon.service

Teď si musíme nakonfigurovat Transmission, na to se nám vytvořil konfigurační soubor:

vim /home/manas/.config/transmission-daemon/settings.json

Zde si změníme řádky:

"download-dir": "/mnt/torrents",
"incomplete-dir": "/mnt/torrents",
"peer-port": 50000,
"port-forwarding-enabled": true
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-password": "nějaké heslo",
"rpc-username": "user1",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*,10.111.111.*",

peer-port začínám od 50000 a každému dalšímu uživateli dávám o jedna vyšší. Pak už jenom nastartujeme službu:

systemctl start transmission-daemon.service

Ještě si otevřeme port, abychom byli aktivní peer. V LuCISíťBrána firewall, nahoře v tabech kliknout na Přesměrování portů. Tady klikneme na Přidat:
Název: třeba user1 transmission
Vnější port: 50000
Vnitřní IP adresa: ta, co jsme si zvolili při vytváření kontejneru
Vnitřní port: 50000
Dáme Uložit, dole pak Uložit & použít.

port.jpg

Transmission si můžeme v prohlížeči pustit na adrese user1.xxx:9091, lepší budeme mít nainstalovat si Transmission Remote. Na Debian forcích nainstalujeme:

sudo apt install transmission-remote-gtk

Spustíme Transmission Remote a v horním jmenu jdeme do OptionsLocal Preferences. Zde si vytvoříme profil:

transmission remote.jpg

Komentáře

Vložit komentář

Odpovědět

Vyplňte prosím antispam