Instalace pyLoad na Raspberry PI

2.6.2023 pyLoad | Raspberry PI

V tomto návodu si nainstalujeme pyLoad na Raspberry PI. Potřebujeme mít nainstalovaný Ubuntu Server 22.04.2 64bit z předchozího dílu. Tento návod předpokládá, že máme NAS běžící na Samba serveru, kam se budou ukládat soubory stahované pyLoadem.

Připojíme se na naše Raspberry PI pomocí SSH, nebo pracujeme přímo na stanici, máme-li připojený monitor a klávesnici.

PyLoad budeme instalovat jako root uživatel, je to nejjednodušší. Abychom nemuseli stále psát sudo, nalogujeme se jako root:

sudo su

Nejdříve musíme vytvožit složku pro mount našeho síťového disku:

mkdir /mnt/downloads

A musíme si ho namountovat. K tomu potřebujeme nainstalovat knihovnu:

apt install cifs-utils

Mountovat budeme jednodušše přes fstab. Vytvoříme si soubor s našimi přihlašovacími údaji na Samba share:

mkdir /etc/samba
vim /etc/samba/user

A vložíme řádky - vyplníme našeho uživatele pro sambu a heslo (user1 z návodu na NAS):

username=sambauser
password=heslo
Ve Vim se začne editovat zapnutím editačního módu stiskem Insert nebo i. Až se soubor doedituje, musí se nejdříve vyskočit z editačního módu stiskem Esc. Poté se napíše : a w a q a potvrdí Enter. Tím se změny uloží a ukončí Vim. Pokud se něco nepovedlo, a chceme vyskočit z Vimu bez uložení změn, vyskočíme z editačního módu (Esc) a napíšeme : a q a ! a potvrdíme Enter.
chmod -R 500 /etc/samba

Editujeme soubor fstab:

vim /etc/fstab

Vložíme na konec tento řádek. Pokud jsme postupovali podle návodu na vytvoření NAS - první je IP adresa našeho Samba serveru, sambashare je sdílená složka (v návodě má stejný název jako uživatel - user1), do složky Downloads, kterou jsme si vytvořili, uid je název uživatele na našem Raspberry PI (user):

//192.168.1.1/sambashare/Downloads /mnt/downloads cifs credentials=/etc/samba/user,uid=PIuser

Nyní si Raspberry PI restartujeme, abychom viděli že se nám disk namountuje přispuštění:

reboot

Po nalogování se zase přepneme jako root:

sudo su

Teď musíme nainstalovat hromadu knihoven potřebných pro instalaci pyLoad - stable verze běží na python2:

apt install -y python2 python-pip rhino python2.7-dev tesseract-ocr libcurl4-gnutls-dev librtmp-dev libzbar-dev libzbar0
python2 -m pip install pycurl pycrypto six

Teď už instalace samotného pyLoad:

cd /root
git clone https://github.com/pyload/pyload.git
cd pyload
git checkout stable
python2 pyLoadCore.py

Tím jsme si poprvé spustili pyLoad, nastavíme si ho podle sekce v jiném návodu. Vše se nastavuje stejně.

Taky si musíme nastavit pyLoad jako službu, aby se nám automaticky spouštěl při startu.

Pokud šlo všechno hladce, dostaneme se k webovému UI pyloadu napsáním pyload.xxx do adresy prohlížeče. Pokud nemáme DNS, napíšeme IP adresu, co jsme si navolili pro naše Raspberry PI.

V dalším díle si nainstalujeme automatické rozpoznávání obrázkové captchy.


Komentáře

Vložit komentář

Odpovědět

Vyplňte prosím antispam